Služební cesty i snížení odpočtu DPH: 5 zásadních změn pro řidiče

řidička, auto, žena

Náhrady u služební cesty, dálniční známka nebo limit daňové uznatelnosti a odpočtu DPH u luxusních aut. Jaké zásadní změny čekají řidiče v nejbližší době?

Vládní balíček úspor se dotkne i řidičů, a to v různých oblastech. Něco už proběhlo, další věci se chystají. Zde výčet pěti aktuálních novinek.

1. Vrácení původní výše spotřební daně z nafty

Od prvního srpna rozhodla vláda o vrácení dočasně snížené spotřební daně z nafty na původní úroveň, to znamená 9,95 korun za litr.

2. Limit pro daňovou uznatelnost a odpočet DPH při pořízení vozidla

Součástí daňového balíčku je znovuzavedení limitu pro daňovou uznatelnost formou odpisů a novinka ve formě maximálního nároku na vrácení DPH při pořízení osobního vozidla, a to od začátku roku 2024. V obou případech jde o hranici dvou milionů bez DPH.

„Pokud vstupní cena vozidla přesáhne dva miliony korun, bude „nadhodnota“ daňově neuznatelná pro účely daně z příjmů. V oblasti daně z přidané hodnoty si zase můžeme uvést příklad, kdy poplatník pořídí osobní vozidlo například za pět milionů korun bez DPH, což odpovídá dani 1 050 000 korun. V takovém případě nebude možné uplatnit se celý nárok na odpočet, v tomto případě se jedná o neuplatnitelnou částku 810 000 korun,“ říká manažerka společnosti Crowe Ivana Brancuzká a dodává, že do daného limitu se započítává i případné technické zhodnocení vozidla.

Pokud je vozidlo pořízeno jako zboží určené k prodeji, je možné uplatnit odpočet DPH bez omezení limitem. V případě následného zařazení vozidla do dlouhodobého majetku je plátce povinen při překročení prahové hodnoty snížit nárokovanou vratku daně.

3. Služební cesty

Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a využívá přitom jiné vozidlo než to zaměstnavatele, náleží zaměstnanci náhrada nejen za spotřebované pohonné hmoty, ale také opotřebení. Zohledňuje se opotřebení za každý ujetý kilometr pracovní cesty a od roku 2023 je platná náhrada u jednokolových a tříkolových vozidel 1,40 koruny a u osobních vozidel 5,20 koruny za kilometr.

„U náhrad pohonných hmot se vynásobí cena pohonných hmot a spotřeba vozidla. Zaměstnanec prokáže náklady na pohonné hmoty dokladem o nákupu, který dokládá souvislost s pracovní cestou. Pokud existuje více dokladů, použije k výpočtu aritmetický průměr,“ uvádí Ivana Brancuzká.

Pokud zaměstnanec cenu pohonných hmot takto neprokáže, použije zaměstnavatel průměrnou cenu pohonných hmot, která je daná vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Částky jsou následující:

  • benzín 95 – 41,20 Kč (od 1.1.2023);
  • benzín 98 – 45,20 Kč (od 1.1.2023);
  • motorová nafta – 34,40 Kč (od 1.7.2023); 44,10 Kč (od 1.1.2023);
  • elektřina (kWh) – 8,20 Kč (od 1.7.2023); 6,00 Kč (od 1.1.2023).

Spotřeba PHM se vypočítává z údajů o spotřebě v technickém průkazu vozidla, který je zaměstnanec povinen předložit zaměstnavateli. „Pokud tento průkaz hodnotu neobsahuje, lze spotřebu prokázat i technickým průkazem vozidla stejného typu se stejným objemem válců. Použije se hodnota čísla pro kombinovaný provoz nebo aritmetický průměr uvedený v průkazu,“ shrnuje Brancuzká.

4. Dálniční známky

Změnami projdou i ceny dálničních známek. U ročního kuponu se očekává zdražení o více než polovinu. Cena by v příštích letech měla odrážet i inflaci a řidiči by měli mít možnost koupě také jednodenních kuponů.

5. Novinky u bezemisních vozidel

Součástí návrhu daňového balíčku je i snížené procento zdanění nepeněžního příjmu zaměstnance v případě, že použije bezemisní služební vozidlo pro soukromé účely, a to ve výši 0,25 % z pořizovací ceny vozidla.

Možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy u bezemisních vozidel pořízených v letech 2024 až 2028 zůstává v platnosti vedle běžných odpisů. Tato vozidla spadají pod normu EURO 7, která má platit od poloviny roku 2025.

Zdroj: Crowe