Problémy s výfukem mohou ovlivnit výkon vozidla

výfuk, Pixabay

Výfukový systém vozidla pracuje v klidu pod kapotou a většinou o něm vůbec nevíme. Problémy s výfukem ovšem mohou ovlivnit výkon vozidla.

Hlavní rolí výfukového systému je odvádět horké spaliny z motoru do koncovky výfuku. Problémy s výfukem však mogou vést nejen ke zvýšení emisí a hlučnosti, ale ovlivňují i výkon, spolehlivost a dokonce i bezpečnost.

Na problém s výfukovým systémem vozidla nejčastěji upozorní nadměrná hlučnost. „Výfukové plyny totiž procházejí tlumičem, který eliminuje vibrace,“ říká jednatel společnosti Quick Stop Car Marek Zukal. Pokud jsou při jízdě slyšet zvláštní zvuky a hlasitost je neobvyklá, je vhodné nechat celý výfukový systém zkontrolovat odborníky. „Nejčastějším problémem je netěsnost či díra na tlumiči,“ vysvětluje Zukal a dodává, že včasná oprava se pohybuje v řádu stovek korun. Může se však jednat i o vážnější defekt na potrubí nebo připojovacím svaru. „Výfukové splodiny potom mohou vnikat do interiéru vozu a tím ohrožovat zdraví posádky,“ upozorňuje Zukal.

Zimní měsíce výfuku nesvědčí

Přesto že je výfuková soustava ošetřena antikorozní ochranou, vlhkost a posypová sůl v zimních měsících životnost soustavy výrazně snižuje. „Především posypová sůl působí agresivně vůči kovovým součástem výfukové soustavy, která je vyrobena převážně z oceli,“ říká Zukal a dodává, že důsledkem koroze dochází k poškození, puklinám a netěsnostem, a vozidlo může vykazovat hlasité zvuky nebo pískání. „Při extrémním narušení nejde jen o zvýšenou hlučnost, ale díly se mohou během jízdy oddělit a způsobit tak ohrožení silničního provozu,“ dodává Zukal.

Problémy s výfukem snižují výkon vozidla a zvyšují spotřebu

Snížení výkonu motoru může být častým důsledkem poruchy výfukového systému. Když tento systém není v optimálním stavu, může dojít ke zvýšení odporu při výdechu spalin z motoru. „Pokles výkonu vozidla je nejčastěji způsobený poškozeným nebo zaneseným katalyzátorem a tlumičem výfuku nebo děravým výfukovým potrubím,“ říká Zukal. Tento problém se může projevit různými způsoby – ztrátou zrychlení, snížením točivého momentu a celkově horším jízdním zážitkem.

Zvyšuje se také spotřeba vozidla. „Netěsnosti výfukového systému v blízkosti katalyzátoru způsobí, že vzduch nasávaný vzniklým otvorem pozmění složení výfukových plynů,“ vysvětluje Zukal. Ovladač motoru poté maximalizuje dávky paliva a spotřeba se může zvýšit až o třicet procent.

Závažnější poškození výfukového systému odhalí odborník

Výfuková soustava nemusí být poškozena jen mechanicky. Pokud se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce, může se jednat o poruchu katalyzátoru nebo senzorů a sond. „Jedním z důvodů signalizace mohou být zanesené či nefunkční filtry,“ vysvětluje Zukal a dodává, že filtry lze repasovat nebo vyměnit za nové. „Taková oprava však s sebou nese značné náklady, které se mohou řádově vyšplhat do tisíců korun,“ uzavírá Zukal a doporučuje nepodceňovat prvotní závady, které mohou vést k závažným poruchám a poškození vozidla.

Zdroj: Quick Stop

Image by Andreas Lischka from Pixabay