Norma Euro 7 je v Bruselu schválená. Dopadne i na elektromobily

Euro 7, EU, vlajka

Ve středu schválil Evropský parlament konečnou podobu emisní normy Euro 7. Poslanci nakonec couvli z původních velmi přísných podmínek, které by byly v podstatě likvidační pro malá spalovací auta.

Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6. Nově zavádí opatření zaměřená na zvýšení životnosti baterií a na snížení emisí z pneumatik a brzd. Stanovuje limit emisí pevných částic 3 mg/km pro čistě elektrická vozidla, 7 mg/km pro většinu spalovacích motorů a hybridní elektrická vozidla a 11 mg/km pro velké dodávky. Předpis počítá se zavedením opatření 2,5 roku od vstupu normy v platnost u nových modelů osobních vozidel a 3,5 roku u stávajících modelů.

Evropská komise původní návrh předložila v listopadu 2022. Přísněji reguloval množství splodin vypouštěných osobními i nákladními automobily do ovzduší. Stanovoval například stejné mezní hodnoty oxidů dusíku pro všechna vozidla, ať už mají benzinový, naftový, elektrický či alternativní pohon. Dalším sporným bodem byl požadavek na testování přísných pravidel v reálném provozu, a to zejména s ohledem na plnění emisních limitů ve zcela extrémních jízdních situacích. To už ve schválené normě není.

Proti návrhu se ale postavila koalice zemí Česko, Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Podle nich byl návrh nedotažený, nerealistický a stěží proveditelný. Jeho dopady na životní prostředí by byly sporné, ale dopady na výrobce a uživatele automobilů jasně negativní. Schválení by mělo za následek zpomalení inovací, zastavení výroby malých aut, masivní propouštění ze strany výrobců a v neposlední řadě zdražení nových aut o desítky tisíc korun.

Euro 7 nepotřebujeme

„Euro 7 je návrh, který nepotřebujeme. Zanechává aktuálně platné limity emisí a metody jejich testování podle dosavadní normy Euro 6. Takže se jedná pouze o další zbytečnou regulaci. Návrh se mohl věnovat i palčivé otázce zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035, ale tyto body dojednaný text neobsahuje. V průběhu projednávání jsme dříve předkládali návrhy umožňující využití tzv. CO2 neutrálních paliv syntetického nebo biologického původu ve spalovacích motorech, které návrh nakonec nezahrnuje. Tato paliva mohla přispět ke snížení emisí a umožnit tak další využívání technologie spalovacích motorů. Navíc jsou naprosto zásadní z hlediska zachování principu technologické neutrality, což také nabízí vhodnou příležitost pro nápravu nešťastné situace kolem spalovacích motorů. Ale my opět zatěžujeme průmysl tím, že mu vymýšlíme nadbytečná pravidla, kvůli kterým ztrácíme v konkurenceschopnosti na globálním trhu,“ uvedl europoslanec Ondřej Kovařík, člen výboru pro dopravu.

Pro Euro 7 v této podobě hlasovalo 297 europoslanců, proti jich bylo 190 a 37 se zdrželo. Formálně musí normu ještě schválit Rada EU složená z členských států, aby reálně vstoupila v platnost. „Původní návrh Komise na testování byl složitý a nákladný, což by se odrazilo i na ceně vozidla pro jejich uživatele. Přijaté změny upravují podmínky testování tak, aby byly realistické, a zároveň zajistily bezpečnost vozidla během testů na silnici. Otázkou ale zůstává, jestli pak skutečně potřebujeme novou emisní normu, když v podstatě potvrzujeme to, co již dnes platí v rámci stávající Euro 6,“ říká Kovařík.

Se změnou systému měření spotřeby elektromobilů, aby zkoušky byly podobně přísné jako u spalovacích aut, se zatím nepočítá. „V rámci diskuzí kolem normy Euro 7 se v Evropském parlamentu tento aspekt příliš detailně neřešil, pokud ano tak spíše okrajově. Pro homologaci i další testy platí stávající metodika WLTP, nicméně v rámci homologací se také doplnila povinnost pro vykonání laboratorního testu při nižších teplotách. Očekávám, že tyto části budou ještě dále rozpracovány v doplňujících prováděcích předpisech,“ dodává Ondřej Kovařík.

Martin Šidlák, psáno pro Autosalon.tv

Image by ZedH from Pixabay