Dotace na elektromobily oficiálně spuštěny. Vyřídí se 500 žádostí měsíčně

nabíjení elektromobil Ford Mustang Mach-e

Po dlouhém čekání byla v pondělí 18. března spuštěna dotace na elektromobily. Skoro dvě miliardy korun na elektromobily a dobíjecí stanice jsou určeny výhradně pro firmy a podnikatele a výhradně na úvěr.

O programu státních dotací na elektromobily pocházející z evropských peněz se hovoří už od konce loňského roku, ale definitivně byl spuštěn nyní. Administrativně nepůjde o úplně jednoduchou věc zvlášť pro ty, kteří nemají s podobnými žádostmi zkušenosti, nejjednodušší cesta proto povede přes dealery aut. Podpora se týká nejen nových, ale i zánovních aut do 6 měsíců s nájezdem méně než 6000 km. U nich je ale v systému skrytý jeden administrativní háček.

Žádosti přijímá od pondělí 18. března Národní rozvojová banka (NRB). Žadatelé můžou získat až 300 tisíc korun na elektrické vozidlo a až 150 tisíc korun na dobíjecí stanici. Podporovaná jsou osobní auta typu M1, tedy vozidla s nejvýše osmi místy k sezení kromě sedadla řidiče. U nákladních vozů typy N1 a N2 (vozidla do 4,25 t). Dalším krokem je před jednání úvěru u finanční společnosti nebo banky.

Následuje odeslání žádosti do NRB, která žádost zkontroluje, zda splňuje všechny náležitosti. Formulář je k dispozici elektronicky na webu NRB. Žádost se podává prostřednictvím elektronické podatelny. Po zpracování žádost klient na pobočce NRB podepíše smlouvu a poskytnutí záruky a následně i předjednanou úvěrovou smlouvu. Jakmile dojde k převzetí a registraci vozidla, bude možná požádat o finanční příspěvek, a to prostřednictvím datové schránky. Následně NRB vyplatí žadateli příspěvek.

Foto: NRB

Dotace na elektromobily: Nejsnazší cesta přes prodejce

Nejjednodušší cesta povede přes prodejce aut, jejichž prodejci budou vyškoleni na to, aby žadateli co nejvíc usnadnili práci s žádostí. Je to tak třeba u prodejců vozů MG, která spolupracuje s ČSOB Leasing, jak redakci potvrdil mluvčí značky Marek Vodička. „Ve spolupráci s naším partnerem pro značkové financování, společností ESSOX, v těchto dnech finišujeme detailní postup, který zákazníka značky Kia provede celým procesem,“ řekla IDNES mluvčí Kia Kateřina Vaňková.

„Od výběru nejvhodnějšího elektromobilu, zvolení parametrů financování, až po vyplnění jednotlivých formulářů a nakonec čerpání samotné dotace. Formuláře NRB jsou přehledné a neobsahují žádné složitosti. V případě, že by si zákazník nevěděl rady, může se obracet přímo na NRB, která je připravena s vyplněním formulářů pomoci. Samotné schválení dotačního příspěvku zajišťuje ESSOX, který připraví podklady pro posouzení nároku na dotaci. S výběrem vhodného elektromobilu pomáhá autorizovaný dealer Kia, který pouze procesuje prodej a předává důležité dokumenty pro čerpání dotace ESSOXu,“ dodává.

V kategorii M1, tedy u osobních aut, o které bude největší zájem, je výše zaručovaného úvěru od 300 tisíc do 1,5 milionu a maximální dotace 200 tisíc na vozidlo. V kategorii N1 od 300 tisíc do 2 milionů a maximální dotace 250 tisíc na vozidlo, v kategorii N2 do 2,5 milionu a dotace max. 300 tisíc. Konkrétní výše dotace souvisí s cenou vozidla a výší úvěru – výše příspěvku nesmí přesáhnout výši úvěru a součet úvěru a dotace nesmí přesáhnout cenu vozidla, zjednodušeně řečeno u aut nad půl milionu korun by žadatel měl dostat maximální dotaci.

Dotace pro všechny s IČO

Dotace je určená zjednodušeně řečeno pro všechny žadatele s IČO, tedy od živnostníků pro firmy, jen musí splnit několik podmínek, například za poslední tři roky nečerpali dotace vyšší než 200 tisíc euro. Dále musí mít uzavřena minimálně dvě účetní období, nesmí být v úpadku či likvidaci, mít nedoplatky vůči vybraným institucím a zaměstnancům. Je omezená i výše podpory na jeden subjekt, maximálně se do ní vejde zhruba 15 aut.

Jak bylo řečeno zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a NRB, tato forma podpory byla zvolena kvůli podmínkám evropské dotace, z které pocházejí peníze, kdy příjemce dotace musí být vlastníkem vozidla, proto byl vyloučen operativní leasing. Politikou vlády je nedotovat fyzické osoby, protože očekává, že firmy odstartují obnovu vozového parku a na trhu budou pak ojetá auta i pro fyzické osoby.

Otázkou je, nakolik celý projekt ovlivní administrativa. NRB očekává, že zvládne vyřídit kolem 500 žádostí měsíčně a vyřízení žádosti bude trvat asi měsíc, protože první příspěvky odhaduje vyplatit v polovině dubna. Právě v délce vyřizování žádostí je třeba skryto nebezpečí pro žadatele o nikoli nové, ale zánovní vozidlo. Výše zmíněná lhůta šesti měsíců od uvedení do provozu se totiž nevztahuje k datu podání žádosti na NRB, ale k datu vyřízení. Pokud žadatel nevyplní žádost úplně správně a trefí se do období velkého počtu žádostí, může být ta jeho vyřízena až v době, kdy už bude vozidlo starší šesti měsíců.

Podpora je určena také na výstavbu dobíjecích stanic, opět formou záruky za úvěr a dotace. Ta je pro AC nabíjení max. 50 tisíc, DC do 40 kW max. 100 tisíc a DC nad 40 kW max. 150 tisíc.

Martin Šidlák, psáno pro IDNES