Evropský výbor pro dopravu chce zmírnit Euro 7

Evropa, Evropská unie, symbol, Euro 7

Jak moc přísná bude nová norma Euro 7? To stále není jasné. Automobilky ji považují za zbytečnou, ekologové naopak za málo ambiciózní. V rámci schvalovacího teď norma narazila v jednom z výborů Evropského parlamentu.

Evropská komise předložila svůj návrh normy Euro 7 k projednání v listopadu minulého roku. Návrh například stanovoval stejné mezní hodnoty oxidů dusíku pro všechna vozidla, ať už mají benzinový, naftový, elektrický či alternativní pohon. Významně rozšiřuje požadavky na bezpečnost vozidel a také zohledňuje životnost baterií a emise z komponentů jako jsou brzdy a pneumatiky. Jedním ze sporných bodů návrhu je také požadavek na testování přísných pravidel v reálném provozu zejména s ohledem na plnění emisních limitů ve zcela extrémních jízdních situacích.

Návrhem se nyní zabýval výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Podle europoslance Ondřeje Kovaříka obsahuje stávající návrh několik problematických bodů, které se jeví jako obtížně proveditelné nebo dokonce nerealistické. Jak ukázaly některé studie, měly by také výrazný dopad na zvýšení prodejních cen automobilů, zejména těch nejmenších typů.

Euro 7: Šance pro syntetická paliva

„Původně se měla norma začít uplatňovat již v roce 2025 pro osobní vozidla, což by byl zcela nerealistický termín. Prosadili jsme v tomto ohledu posun platnosti o dalších několik let a poskytli tak dostatek času pro implementaci a přípravu. Díky odkladu se automobilky nemusí obávat uzavření výrobních linek a propouštění zaměstnanců. Výrobci raději nevyrobí vozy, než aby se vystavovali vysokým nákladům a ztrátě konkurenceschopnosti na trhu. Také jsem spolu s německými kolegy podporoval rozšíření nařízení o schvalování nových vozidel s ohledem na používání syntetických paliv, aby se zachoval technologicky neutrální přístup a rozšířila se vozová nabídka,“ komentuje Ondřej Kovařík, člen výboru pro dopravu EP.

Jednou ze změn, kterou mělo Euro 7 přinést, je zpřísnění testování emisí v reálném světě. Toto testování bylo terčem kritiky ze strany výrobců i koncových zákazníků, jelikož výrazně zvyšovalo náklady a tím pádem i pořizovací cenu vozidel. Proto dalším požadavkem ze strany parlamentu je snížení nároků na toto testování. U emisí byly upraveny čísla pro látky, které již podléhají regulacím Euro 6. V oblasti emisí byly upraveny čísla pro látky, které již podléhají regulacím Euro 6. Pro nové látky je požadováno, aby Komise vyvinula testovací metody, které budou odpovídat testování dle normy Euro 6.

Zákaz stáčení tachometru

„Původní návrh Komise na testování byl složitý a nákladný, což by se odrazilo i na ceně vozidla pro jejich uživatele. Změny přijaté v dopravním výboru upravují podmínky testování tak, aby byly spravedlivé, a zároveň zajistily bezpečnost vozidla během testů na silnici,“ dodává Kovařík. „Naopak krokem správným směrem je bezesporu zákaz stáčení tachometru nebo požadavky na výdrž baterie u elektromobilů.“

Odpůrci Euro 7 by se ale neměli radovat předčasně. Jde spíš jen o začátek diskuse nad konečnou podobou normy. Jakkoli stanovisko výboru pro dopravu má svoji váhu, větší vliv bude mít výbor pro životní prostředí. Ten bude pravděpodobně trvat na přísnější podobě normy. Obecně je výborů je v Evropském parlamentu celá řada a jejich stanovisko je pouze doporučující. Rozhodující je ale až konečné hlasování celého parlamentu.

Martin Šidlák, psáno pro IDNES

Photo by Tabrez Syed on Unsplash