Monitoring firemních vozidel urychlila válka i pandemie

telematika

Monitoring firemních vozidel je v poslední době na vzestupu. Jeho zavádění urychlila válka na Ukrajině i předchozí pandemie covidu. Češi v jeho používání dominují.

V posledních letech výrazně posílil monitoring firemních vozidel telematickými systémy. Přenos dat z firemních vozidel za účelem sledování spotřeby paliva, chování řidiče, polohy vozidla nebo vlivu řidiče na životní prostředí využívají bezmála dvě třetiny českých firem. V ostatních zemích EU je to méně než polovina. Dle průzkumu z doby před pandemií ale monitorovala alespoň část své flotily jen asi třetina podniků v Česku i EU.

Ekonomické dopady pandemie i ruské invaze na Ukrajinu znamenaly velkou zkoušku pro kondici firem a podnikatelů. Podle odborníků se hned v době lockdownu zvýšil tlak na využívání online prostoru a zavádění nových aplikací a nástrojů pro efektivní správu vozového parku také u do té doby konzervativních manažerů firem. Loňské extrémní cenové turbulence na čerpacích stanicích pak tento trend nemohly jinak než podpořit.

Telematiku využívají skoro dvě třetiny firem

„V loňském roce evidujeme naprosto výjimečný zájem o monitoring firemních vozidel. Počet monitorovacích jednotek u našich klientů se meziročně více než zdvojnásobil. Počet klientů, kteří využívají monitoring, vzrostl o polovinu,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon. Ta je autorizovaným distributorem tankovacích karet a zajišťuje další služby týkající se provozu firemních vozidel.

Jak vyplývá z letošního průzkumu Arval Mobility Observatory, telematické systémy pro celý nebo alespoň pro část vozového parku už využívá 62 % českých firem. V ostatních zemích EU činí tento podíl 44 %. To je meziroční nárůst o 10 procentních bodů, resp. o 11 v případě zemí EU. Porovnáme-li však stejná data ze zmíněného průzkumu publikovaného v roce 2020, který reflektuje předkovidový stav, je nárůst využití monitoringu vozidel u českých firem enormní. Podíl společností využívajících vozidla propojená telematickými nástroji byl tehdy v Česku 35 % a v ostatních zemích EU 33 %.

Bezpečnost i snížení nákladů

Hlavními důvody pro využití telematických systémů je dle uvedeného průzkumu lokalizace vozidel, zlepšení bezpečnosti i chování řidičů, ale i zefektivnění provozu a snížení nákladů vozového parku. Má-li flotilový manažer k dispozici tvrdá data o spotřebě, tankování a nákladech na servis, může na to pružně reagovat a učinit případná opatření. Monitorovací systémy jsou schopny vyhodnotit rovněž styl jízdy řidiče. V neposlední řadě jsou výrazné úspory také v administrativě, například automatickým generováním knihy jízd. Kupříkladu společnost Sherlog provozující monitorovací systém Sherlog Trace uvádí, že zejména u správy rozsáhlých fleetů může úspora nákladů dosáhnout až 30 %.

Další stupněm optimalizace je import transakčních dat z tankovacích karet do monitorovacího systému. Manažer tak vidí např., zda se skutečně tankovalo do firemního vozu nebo došlo ke zneužití karty. „V minulosti takovou kontrolu šlo provádět až spolu s fakturou za palivo, tedy klidně jen jednou měsíčně. Proto jsme ve spolupráci se společností Sherlog vyvinuli automatický přenos karetních transakcí do monitorovací aplikace, což poskytuje okamžitou kontrolu na denní bázi,“ upozorňuje Damir Duraković.

I když nejsou pořizovací náklady monitorovacích jednotek vzhledem k dlouhodobému charakteru jejich využití rozhodující, dobrou zprávou je, že jejich ceny jsou stále příznivější. Jednorázové vybavení flotily telematikou přesto může být pro některé firmy nezanedbatelnou vstupní investicí. Na trhu však již existuje možnost zahrnout cenu monitorovacích jednotek do měsíčních plateb, čímž jednorázový počáteční výdaj odpadá.

Zdroj: Axigon